SKJEMAER OG MALER


Årsmøtepapirer

(Ordinære midler)

Alle undergrupper er pliktig til å levere årsrapport i forbindelse med årsmøtet som avholdes i Februar. Papirene skal inneholde årsmelding, balanse, resultatregnskap, noter, budsjett, søknad om ordinære midler, søknad om ekstern leie og utstyrsliste. For å hjelpe undergruppene med rapporteringen skal alle undergrupper benytte malen som ligger her: Årsrapport_mal  

Beskrivelser til malen kan man finne her: Veiledning Mal


Refusjon av utlegg

Når du har gjort en utlegg for undergruppen ber du kasserer i undergruppen sende inn kvittering for kjøpet sammen med utfylt skjema for refusjon av utlegg til tsi.fakturamottak@gmail.com.

Skjemaet som skal fylles ut finner du HER.

Ekstraordinære midler

(Mal kommer)

Alle undergrupper kan søke om ekstraordinære midler. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Ettersyn og godkjenning av regnskap 14 dager etter aktiviteten. Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da dette ikke dekkes av ordinære midler.

Mal kommer


Trenerkontrakt

(Mellom undergruppe og trener)

Alle undergrupper som benytter trenere skal ha en trenerkontrakt mellom undergruppen og treneren.

Mal for dette finner du her: Mal trenerkontrakt


Levert av IdrettenOnline