SKJEMAER OG MALER


Kontaktinformasjon

Alle undergrupper skal bruke organisasjonens informasjon nevnt i skjemaet under. Hvis informasjonen brukes i forbindelse med fakturaer, så spør alltid om å sette undergruppen som referanse slik at kasserer lett kan se hvem fakturaen tilhører.

 Skjemaet finner du HER.
Årsmøtepapirer

Alle undergrupper er pliktig til å levere årsrapport i forbindelse med årsmøtet som avholdes i Februar. Papirene skal inneholde årsmelding, balanse, resultatregnskap, noter, budsjett, søknad om ordinære midler, søknad om ekstern leie og utstyrsliste. For å hjelpe undergruppene med rapporteringen skal alle undergrupper benytte malen som ligger her.

Beskrivelser til malen finner du her.

Ekstraordinære midler

Alle undergrupper kan søke om ekstraordinære midler. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Ettersyn og godkjenning av regnskap 14 dager etter aktiviteten. Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da dette ikke dekkes av ordinære midler.

Mal finner du HER.


Utleggsseddel

Dersom du har kjøpt noe for undergruppen som et utlegg, må skjemaet under fylles ut og sendes til kasserer i undergruppen. HUSK GYLDIGE KVITTERINGER. Det må være kvittering, ikke ordrebekreftelse eller liknende.

Skjemaet som skal fylles ut finner du HER.

Kjøregodtgjørelse

Dersom du har kjørt bil i forbindelse med reise med TSI kan man få bilgodtgjørelse. Sats avtales med undergruppen man reiser med. Sats for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2020 er 3,5 kr/km. Undergruppen får ikke sette en sats som overskrider den. Fyll ut skjema og send til kasserer i undergruppen.

Skjemaet som skal fylles ut finner du HER.

Trenerkontrakt

Alle undergrupper som benytter trenere skal ha en trenerkontrakt mellom undergruppen og treneren.

Mal for dette finner du her HER.

Kvittering for bruktkjøp

Dersom du har kjøpt noe brukt for undergruppen må skjemaet under fylles ut av kjøper og selger. Undergruppens leder skriver under på skjemaet.

Skjemaet som skal fylles ut finner du HER.

Tilbakebetalinger
Levert avIdrettenOnline