SKJEMAER OG MALER

Kontaktinformasjon

Alle undergrupper skal bruke organisasjonens informasjon nevnt i skjemaet under. Hvis informasjonen brukes i forbindelse med fakturaer, så spør alltid om å sette undergruppen som referanse slik at kasserer lett kan se hvem fakturaen tilhører.

 Skjemaet finner du HER.

Utleggsseddel

Dersom du har kjøpt noe på vegne av undergruppen, må skjemaet under fylles ut og sendes til kasserer i undergruppen. HUSK GYLDIGE KVITTERINGER. Det må være kvittering, ikke ordrebekreftelse, bankkvittering eller liknende.

Skjemaet som skal fylles ut finner du HER.

Beskrivelse til hvordan skjemaet skal fylles ut finner du HER.

Kjøregodtgjørelse

Dersom du har kjørt bil i forbindelse med reise med TSI kan man få bilgodtgjørelse. Sats avtales med undergruppen man reiser med. Sats for skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2020 er 3,5 kr/km. Undergruppen får ikke sette en sats som overskrider den. Fyll ut skjema og send til kasserer i undergruppen.

Skjemaet som skal fylles ut finner du HER.

Kvittering for bruktkjøp

Dersom du har kjøpt noe brukt for undergruppen må skjemaet under fylles ut av kjøper og selger. Undergruppens leder skriver under på skjemaet.

Skjemaet som skal fylles ut finner du HER.

TSIer-kontrakt

Alle undergruper har tilgang til et visst antall TSIer-kontrakter som kan fordeles i undergruppen.
Ta kontakt med hovedstyret dersom dere har spørsmål vedrørende disse.

Mal for dette finner du her HER.

Ekstraordinære midler

Alle undergrupper kan søke om ekstraordinære midler. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Ettersyn og godkjenning av regnskap 14 dager etter aktiviteten. Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da dette ikke dekkes av ordinære midler.

Mal finner du HER.


Saksliste

NB! Kommer innen 31. januar.


Årsrapport

Alle undergrupper er pliktig til å levere årsrapport i forbindelse med årsmøtet som avholdes i februar.  Alle undergrupper skal benytte seg av malen som ligger her.

Beskrivelser til malen  finner du her.

NB! Kommer innen 31. januarLevert av IdrettenOnline