Tromsøstudentenes Idrettslag

Tromsøstudentenes Idrettslag

Innkalling til digitalt årsmøte og informasjon om videre aktivitet

Postet av Tromsøstudentenes Idrettslag den 20. Apr 2020


For information in English, see below

 

Kjære alle TSI-medlemmer,

 

Vi innkaller med dette til ordinært årsmøte i TSI den 27. mai klokken 18:00. Grunnet nedstengingen av UiT og at mange studenter har reist hjem har vi besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt gjennom Microsoft Teams. Programmet er velegnet for å gjennomføre digitale møter med og man trenger ikke laste ned noe på PCn for å delta. Saksliste publiseres senest en uke før årsmøtet. Dersom du som undergruppemedlem ønsker å delta på årsmøtet, anbefaler vi at du tar kontakt med din(e) undergruppe(r) for å få tilgang til møteinvitasjonen. Vi ønsker å gjøre det på denne måten for å sørge for at deltakerne på årsmøtet er medlemmer av TSI. 

Husk også at du må ha vært medlem i minst en måned, samt ha betalt medlemskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet.

 

Grunnet koronaviruset har regjeringen besluttet at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Når det er sagt, har det blitt åpnet for at mindre grupper på inntil fem personer kan trene sammen utendørs dersom man holder to meters avstand og man ikke deler utstyr og garderober, så dette er mulig å gjennomføre på eget initiativ. 

Vi oppfordrer deg som medlem til å holde kontakten med din(e) undergruppe(r) - vi ønsker aktivitet selv om vi ikke kan samles i større grupper!

 

Til slutt, vedrørende inn- og utmeldinger; disse blir behandlet så snart det lar seg gjøre. Det er for tiden mange henvendelser, og det tar dermed noe tid, men du vil få svar så snart forespørselen er behandlet. Merk også at utmeldinger skal skje skriftlig, ref § 3 i idrettslagets lover. Merk også at vi ønsker å motta utmeldinger per e-post, slik at vi får behandlet dem på god og riktig måte.

 

Til slutt, ta vare på hverandre!

 

Mvh
TSI Hovedstyret

 

 

————————————————

 

Notice of Annual Meeting and information regarding activity

 

Dear TSI members,

 

This is a notice of TSI's annual meeting. It will be held May 27 at 18:00. Due to the closure of UiT and the fact that many students have returned home, we have decided to conduct the annual meeting digitally through Microsoft Teams. It is also important to notice that the meeting will be held in Norwegian. 

Please contact your subgroup if you want more information regarding the annual meeting. 

 

Due to the coronavirus, the Norwegian government has decided that cultural and sporting events are prohibited until 15 June. 

That said, it has been opened up for smaller groups of up to five people to train together outdoors if you stay two meters away and you do not share equipment and wardrobes, so this is possible to do on your own initiative.

We encourage you as a member to stay in touch with your subgroup (s), we want activity even though we cannot gather in larger groups!

 

Lastly, regarding membership applications and cancellations of membership; these will be handled as soon as possible. There are currently many inquiries, but you will recieve a reply as soon as the request is processed. Note that all membership cancellations have to be written, and that we do prefer recieving these through e-mail (tsi.post@gmail.com).

 

 

Stay safe!

 

Best regards,

TSI Hovedstyret


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline