Skjemaer og maler

Denne siden inneholder skjemaer og maler som skal være til hjelp for undergruppene våre. 


Årsmøtepapirer (ordinære midler)

Alle undergrupper er pliktig til å levere årsrapport i forbindelse med årsmøtet som avholdes i Februar. Papirene skal inneholde årsmelding, balanse, resultatregnskap, noter, budsjett, søknad om ordinære midler, søknad om ekstern leie og utstyrsliste. For å hjelpe undergruppene med rapporteringen skal alle undergrupper benytte malen som ligger her: Årsrapport_mal  

Beskrivelser til malen kan man finne her: Veiledning Mal


Ekstraordinære midler

Alle undergrupper kan søke om ekstraordinære midler. Ekstraordinære midler utdeles ved skjønn i forhold til aktivitet, undergruppens medlemstall og budsjett til aktivitet. Ettersyn og godkjenning av regnskap 14 dager etter aktiviteten. Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da dette ikke dekkes av ordinære midler.

Mal kommer


Trenerkontrakt

Alle undergrupper som benytter trenere skal ha en trenerkontrakt mellom undergruppen og treneren. Mal for dette finner du her: Mal trenerkontrakt