Skjemaer og maler

Denne siden inneholder skjemaer og maler som skal være til hjelp for undergruppene våre. 


Årsmøtepapirer

Alle undergrupper er pliktig til å levere årsrapport i forbindelse med årsmøtet som avholdes i Februar. Papirene skal inneholde årsmelding, balanse, resultatregnskap, noter, budsjett, søknad ordinære midler, søknad om ekstern leie og utstyrsliste. For å hjelpe undergruppene med rapporteringen skal alle undergrupper benytte malen som ligger her: Mal Årsmøtepapirer

Beskrivelser til malen kan man finne her: Veiledning Mal
Her er et eksempel til årsrapporten: Eksempel Årsrapport


Trenerkontrakt

Alle undergrupper som benytter trenere skal ha en trenerkontrakt mellom undergruppen og treneren, mal for dette finner du her: Mal trenerkontrakt