Om TSI

Tromsøstudentenes Idrettslag ble opprettet 2. Februar 1977 og hadde i løpet av det første året 100 registrerte medlemmer. Medlemmene var fordelt på undergruppene volleyball, fotball og innetrim. Av undergruppene er det volleyball som har eksistert siden oppstarten i 1977 og frem til i dag. Selv om Tromsøstudentenes Idrettslag bestod av tre undergrupper ved oppstarten, så eksisterte Studentenes Undervannsklubb (SUT) før oppstarten av TSI, og ble medlem i 1983/84. Derfor regnes SUT som den eldste av alle undergruppene. I 2001 ble studentidrettshallen Kraft bygget, og har i dag blitt svært viktig for aktiviteten i TSI.

 
Inne eller ute?
Seriøs eller leken? 
Tørr eller våt?
TSI er for alle!

Som Nord-Norges største idrettslag, har TSI i dag 24 forskjellige undergrupper fordelt på over 2000 medlemmer. Budsjettet for 2015 var på 1 600 000 kr, og sommeren 2016 startet byggingen av Kraft 2, en større idrettshall der TSI får god plass og muligheter for å drive med økt aktivitet. Kraft 2 skal stå klar høsten 2017!

 

Visjon og målsetning

Visjon:

” TSI skal være Norges fremste sportslige, sosiale og allsidige Studentidrettslag”.

Vårt overordnede mål er:

”Tilrettelegge for fysisk aktivitet, skape samhold og trivsel blant studentene i Tromsø”.

Aktivitetshjul for TSIs Hovedstyre 2017/2018