Hvordan Bli Medlem

 

Medlemskontingent

100,- for studenter
200,- for ikke studenter

Medlemeskontingent

For å bli medlem i Tromsøstudentenes idrettslag må du betale en medlemskontingent. Som medlem har du mulighet til å melde deg opp hele 25 ulike aktiviteter.

Undergruppekontingent
Når du er medlem i TSI, kan du fritt velge om du vil delta i en eller flere aktiviteter. Hver enkelt undergruppe har ulike priser for å delta i organisert aktivitet.

Viktig! Skal du delta i undergrupper som har sine treninger på Kraft, må du ha medlemskap på kraft. Da er TSI avgiften inkludert og du får medlemskap hos Tromsøs mest studentvennlige treningssenter :-)

Undergruppekontingent
Pris varierer.
Kontakt undergruppen for informasjon