TSI Biljard

Pool er den mest utbredte biljardformen i Norge.

 Pool består av følgende disipliner; 8-ball, 9-ball, 10-ball og 14.1.

8-ball og 14.1 spilles det med 15 ulikt fargede baller pluss hvit køball. 9-ball spilles med ni ulikt fargede baller pluss hvit køball og 10-ball spilles med ti ulikt fargede baller pluss hvit køball.

Kilde: Norges Biljardforbund

#tsibiljard